Geen teruggave BTW zonnepanelen na te late aanvraag

AMSTERDAM – Een eigenaar van een woning met zonnepanelen krijgt de betaalde btw op zijn zonnepanelen niet terug om hij de te laat was met het indienen van zijn aanvraag.

Dit oordeelde de rechtbank van Gelderland onlangs. De particulier had in december 2012 de factuur van zijn zonnepanelen gekregen.

Op 20 juni 2013 werd de uitspraak gedaan in de zaak Fuchs, waarbij het Europese Hof van Justitie bepaalde dat particulieren met zonnepanelen de btw op hun zonnepanelen kunnen aftrekken.

Particulieren moeten hiervoor wel de aanvraag op tijd doen. De deadline is 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin de factuur is ontvangen, oordeelde de rechtbank. Normaliter is dit 1 maand, maar volgens de rechtbank gold hier een uitzonderlijke situatie.

Wettelijke termijn

Het teruggaafverzoek werd op 26 april 2014 gedaan, ver na de afloop van de wettelijke termijn. De particulier wilde over het eerste kwartaal van 2013 geld terugvragen, waardoor het verzoek uiterlijk 30 juni had moeten zijn ingediend.

De particulier had bezwaar gemaakt tegen het oordeel van de belastingdienst dat het verzoek te laat was. De rechter oordeelde dat het bezwaar gegrond was, maar alleen om formele redenen. De belastingdienst had het verzoek van de particulier ‘afgewezen’, maar eigenlijk had het verzoek ‘niet-ontvankelijk’ moeten worden verklaard.

Inhoudelijk maakt de uitspraak voor de particulier niet uit. Hij krijgt alleen de reiskosten die hij maakte naar de rechtbank terug, à 21,18 euro voor een treinkaartje tweede klas.  

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!