Zonnepark voor elk dorp in gemeente Heerenveen

UTERCHT – Het gemeentebestuur van Heerenveen wil voor elk dorp in de regio een eigen zonnepark om zo de gemeente fossielvrij te maken.

Dit schrijft de Leeuwarder Courant. Een nieuwe wet moet het makkelijk maken voor grote en kleine initiatiefnemers om bij elk dorp een zonnepark op gepaste grootte te plaatsen.

Zo kan bij Akkrum-Nes, een dorp van ruim 3.000 inwoners, een project komen van 4,5 hectare of ongeveer 3,3 megawatt aan zonnepanelen.

Bij enkele kleine dorpen ten westen van de Friese plaats kan 3 hectare worden volgebouwd met zonnepanelen, omgerekend goed voor 1,9 megawatt.

20 megawatt

Bij Heerenveen zelf, waar ongeveer 29.000 mensen wonen, moeten op verschillende plekken opgeteld 20 megawatt aan zonnepanelen worden geplaatst.

De gemeente bestaat uit bijna 20 dorpen en gemeenschappen. Ruwweg gezegd kan bij elk dorp van ongeveer 3.000 inwoners tussen de 2 en 3 hectare aan zonnepanelen worden geplaatst.

Subsidie

Streven is om snel te handelen. Voor komend jaar is de subsidiepot voor groene energie, de SDE+regeling, 8 miljard euro groot waardoor zonneparken waarschijnlijk een goede kans maken. Doordat de gemeente nu al locaties en de grootte bepaalt, kunnen initiatiefnemers straks snel de benodigde vergunning krijgen en ook snel subsidie aanvragen.

De zonneparken moeten ervoor zorgen dat Heerenveen aardig wat meters kan maken als het gaat om het energieneutraal maken van de regio.  

Lees ook: Friese gemeente reserveert ruimte voor zonneparken

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!