Groningen: streven van 300 megawatt zonne-energie

UTRECHT – De provincie Groningen wil ruimte maken voor 300 hectare aan zonneweides die opgeteld een vermogen moeten krijgen van 300 megawatt.

Dit is onderdeel van het programma om de Groningse economie te verduurzamen. De provincie wil inzetten op energiebesparing en de productie van groene energie.

Om die ruimte vrij te maken is nieuw beleid nodig. Vooral commerciële partijen hebben interesse in de ontwikkeling van zonneparken. Via het energiefonds kan de provincie dat ondersteunen. 

Lees ook: Definitieve overeenkomst voor zonnepark van 123.000 zonnepanelen bij Delfzijl

Andere energiebronnen waar de provincie op wil inzetten zijn biomassa en windenergie. Er is al een doelstelling van 855,5 megawatt aan windenergie in 2020 en die ruimte wordt ook al vrijgemaakt.

Biomassa

De grootste rol is weggelegd voor biomassa. In de energiemix voor 2020 moet er 10 petajoule energie met biomassa worden opgewekt.

De provincie trekt jaarlijks 1,5 miljoen euro uit voor het programma Energietransitie. Verder komt er een revolverend (‘ronddraaiend’) fonds. Hierbij stelt de provincie tijdelijk geld beschikbaar, waarmee geïnvesteerd kan worden.

Het geld dat in het fonds terugvloeit kan opnieuw worden ingezet. Gedeputeerde Nienke Homan: “Zo kunnen we innovatie op het gebied van energie goed ondersteunen, maar zorgen we er ook voor dat de innovatie geld gaat opleveren en er steeds geld beschikbaar blijft voor goede projecten. Dit maakt het op een andere manier weer duurzaam.”

Lees hier het complete programma 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!