HIER opgewekt start pilot kwaliteitsimpuls voor lokale energiecoöperaties

HIER opgewekt start een pilot kwaliteitsimpuls voor lokale energiecoöperaties, waarvan er in Nederland ruim 300 zijn. Een deel daarvan realiseert een enkel project, maar vele willen doorgroeien in zowel projectenontwikkeling en –exploitatie als in organisatie.

Coöperaties die doorontwikkelen, krijgen te maken met grotere risico’s en meer verantwoordelijkheden; voor leden en voor de eigen organisatie. En, hoe behoud je als groeiende organisatie binding met leden en maatschappelijke meerwaarde?

Om de ontwikkeling van lokale energiecoöperaties verder te versterken, voert HIER opgewekt met het kenniscluster coöperatieontwikkeling een pilot uit naar een landelijk kwaliteitssysteem. Dit systeem dient ter ondersteuning van het gezamenlijk werken aan meerwaarde voor leden, innovatie, sociale en ecologische impact, financiële gezondheid en een goed imago van energiecoöperaties in de samenleving.

Een kwaliteitssysteem kan tevens burgers, overheden, bedrijven, financiers, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties houvast geven bij het in zee gaan met een energiecoöperatie. Met deelname onderschrijft men als energiecoöperatie dat men aan een aantal basisprincipes voldoet en dat men zich verder wil ontwikkelen, samen met leden en met andere energiecoöperaties.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!