Hoofdlijnen Klimaatakkoord: 21 tot 23 gigawattpiek zonnepanelen in 2030

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Elektriciteit voorziet dat er in Nederland 21 tot 23 gigawattpiek zonnepanelen (zon-pv) opgesteld zullen zijn in het jaar 2030.

Klimaatberaad-voorzitter Ed Nijpels heeft samen met de 5 voorzitters van de sectortafels de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord gepresenteerd, met daarin een belangrijke rol voor zonne-energie.

De leden van de sectortafel Elektriciteit (red. voor zon-pv de belangrijkste sectortafel) schrijven ‘een rijk geschakeerd, overwegend decentraal, hernieuwbaar elektriciteitssysteem in 2050 met richting 2030 vooraleerst wind op land en zon-pv’ te voorzien.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!