Hoofdlijnen Klimaatakkoord: groeiende rol voor zonnewarmte

Uit de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord blijkt dat de sectortafel Gebouwde omgeving een groeiende rol ziet voor zonnewarmte. Het gaat onder meer om het gebruik van zonnewarmte voor toekomstige warmtenetten.

‘Een aantrekkelijk aanbod van duurzame warmte (onder andere geothermie, aquathermie, bio-energie en zonne-energie) zijn belangrijke randvoorwaarden voor de groei van collectieve warmtenetten’, schrijft de sectortafel Gebouwde omgeving in de concept hoofdlijnen van het Klimaatakkoord.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!