Ingezonden brief | SDE+-advies ECN: conceptadvies of beleidsadvies?

Het ECN-advies over het verder verlagen van het SDE+-basisbedrag voor zonnestroom maakt de tongen in de zonne-energiesector los. De redactie van EG Media (red. uitgever van onder meer De Groene Courant en Solar Magazine) ontving onder meer onderstaande ingezonden brief.

De brief is afkomstig van Leendert Florusse, directeur van Rooftop Energy:

‘Evenals in de voorgaande jaren heeft het ministerie van Economische Zaken aan ECN en DNV-GL advies gevraagd over de hoogte van de basisbedragen in het kader van de SDE+-regeling voor 2018. Rooftop Energy heeft inmiddels haar reactie gegeven op het gedeelte over zon-pv. Omdat onze reactie een aantal bredere punten omvat lijkt een openbare reactie op zijn plaats. Ik belicht hier 2 hoofdpunten.

Lees de gehele ingezonden brief hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!