Kabinetsappreciatie Klimaatakkoord: bij uitblijven regionale doelstelling hernieuwbare energie volgt landelijke verdeelsystematiek

Minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft de Eerste en Tweede Kamer de kabinetsappreciatie van het voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord toegestuurd.

Met de richting die het kabinet in deze appreciatie geeft wordt het gesprek dat de verschillende partijen de komende maanden met elkaar voeren om tot definitieve afspraken voor het Klimaatakkoord te komen verder ingekaderd.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!