Limburgse duurzaamheidsregeling krijgt 75 miljoen uit Europa

De Europese Investeringsbank (EIB) en de provincie Limburg investeren beide 75 miljoen euro in de zogeheten ‘Stimuleringsregeling Duurzaam Thuis’. Het is voor het eerst dat de EIB investeert in een fonds dat rechtstreeks geld leent aan particulieren. De regeling is er voor particulieren: zij kunnen er geld lenen om hun woning klaar voor de toekomst te maken.

Het geld dat Limburgers kunnen lenen, wordt vooral gebruikt voor het aanbrengen van zonnepanelen, maar ook voor isolatie, aanschaf van een warmtepomp of hr-beglazing. De regeling is er ook voor toekomstbestendige woningaanpassingen, zoals een traplift of drempelverlaging. De leningen worden beheerd en verstrekt door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).

Behalve de nieuwe financiële impuls in ‘Duurzaam Thuis’ ontvangt de provincie Limburg een Europese Investeringssubsidie ELENA (European Local Energy Assistance) van 3,4 miljoen euro. Het ELENA-instrument subsidieert 90 procent van de proceskosten, zowel op programma- als op projectniveau en draagt substantieel bij aan verdere versnelling van uitzettingen binnen de regeling Duurzaam Thuis. De middelen zullen voor de uitvoeringskosten en voor marketing en communicatie worden ingezet.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!