LochemEnergie en Eneco in hoger beroep tegen energiebelasting zonnepanelen

AMSTERDAM – Energiecoöperatie LochemEnergie en Eneco gaan in hoger beroep tegen een uitspraak van de rechtbank van Den Haag dat consumenten energiebelasting moeten betalen op elders opgewekte zonnestroom.

Dit melden LochemEnergie en Eneco woensdag.

Het begin van de rechtszaak dateert al van meer dan een jaar geleden. In goed overleg met de Belastingdienst werd door 1 lid van de coöperatie een juridische procedure gestart over het betalen van energiebelasting.

Deze consument was ontevreden over de belasting, die uitkwam op 0,142 euro per kilowattuur, moest betalen over de stroom die werd geproduceerd door enkele gehuurde zonnepanelen op een gemeentehuis. Consumenten die zonnepanelen op hun eigen dak hebben, hoeven dit niet te betalen. 

Eneco en LochemEnergie zijn het niet eens met het standpunt van de Belastingdienst en betreuren de uitspraak van de Haagse rechtbank. Volgens Eneco en LochemEnergie wordt zo ongelijkheid voor een grote groep burgers die geen geschikt eigen dak heeft in stand gehouden.

Naar de mening van LochemEnergie en Eneco is de uitspraak van de rechtbank Den Haag onvoldoende gemotiveerd, met name daar waar het gaat om de levering van de opgewekte stroom door Eneco.

Scherp antwoord

Paul Stolte van LochemEnergie: “We hebben de indruk dat de rechter onvoldoende rekening houdt met het feit dat de zonnepanelen gehuurd worden door de leden van de coöperatie zelf, en daarmee de opgewekte stroom op voorhand al van henzelf is.”

“Dat verdraagt zich niet met de veronderstelling dat de stroom door Eneco geleverd zou worden. Je kunt naar onze mening niet iets leveren dat niet jouw eigendom is. Uiteindelijk gaat het om de principiële vraag waarvoor deze casus is gestart: waarom moet je als eigenaar of huurder van zonnepanelen op andermans dak wél belasting betalen en hoef je dat als eigenaar van zonnepanelen op je eigen dak niet? Die vraag willen we graag heel scherp beantwoord krijgen.”

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!