Minister Kamp ontvangt 3 voorstellen voor nationale zonne-energieonderzoeksfaciliteiten

Minister Kamp heeft 3 voorstellen ontvangen voor nationale zonne-energieonderzoeksfaciliteiten in het kader van zijn uitvraag bij instellingen voor Toegepast Onderzoek (TO2).

TO2-instellingen werken nationaal en internationaal aan nieuwe kennis en innovaties om bij te dragen aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, de uitvoering van publieke taken en de innovatiekracht van het bedrijfsleven. TO2-instellingen hebben op verzoek van minister Kamp bij het Kabinetslid voor de periode 2017-2021 aangegeven welke faciliteiten zij nodig denken te hebben om onderzoek op dit soort thema’s uit te voeren. Dit is vastgelegd aan de nationale Strategische Agenda. De voorstellen voor de faciliteiten zijn getoetst op inhoudelijke criteria. Van de 54 beoordeelde voorstellen blijkt voor exact de helft ervan (27) helder wat nut en noodzaak van de faciliteiten is (red. zij hebben label ‘A’ toegekend gekregen) voor de andere helft bleek op dit moment niet duidelijk genoeg uit de beschrijving of zij aan de criteria voldoen.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!