Minister Wiebes: provincies en gemeenten aan zet bij beschikbaar stellen landbouwgronden

Naar aanleiding van vragen van Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber (ChristenUnie) heeft minister Wiebes verklaard dat het aan lokale beleidsbepalers is hoe zij omgaan met het gebruik van landbouwgronden voor zonneparken

Faber had de minister gevraagd wat hij vindt van de huidige stormloop op agrarische gronden waar sprake van zou zijn. De minister van Economische Zaken en Klimaat meldt de Tweede Kamer het volgende: ‘Toenemende interesse in landbouwgrond voor de opwek van zonne-energie kan lokaal effect hebben op grondprijzen. Ik vind het in dit kader van belang dat we in Nederland zorgvuldig omgaan met goede landbouwgronden en dat dat wordt betrokken bij de ruimtelijke afwegingen voor de plaatsing van zonnepanelen.’

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

 

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!