Minstens 300 megawatt aan zonne-energie in Groningen tegen 2020

AMSTERDAM – Er moet minstens 300 megawatt aan zonnepanelen zijn geïnstalleerd in Groningen tegen 2020.

Dat is de doelstelling van de Gedeputeerde Staten van de provincie, zo schrijft het bestuur in een Ontwerp Omgevingsvisie.

Op dit moment staat er ongeveer 46,6 megawatt aan zonnepanelen opgesteld in de provincie, volgens de laatste cijfers van de Klimaatmonitor.

Doel is om dit vermogen fors te verhogen met de bouw van zonneparken, maar de provincie wil deze liever niet op landbouwgrond.

“Zonneparken zien wij bij voorkeur binnen stedelijk gebied en binnen bouwblokken”, aldus de provincie. Het bestuur doelt hiermee bijvoorbeeld op nog niet ontwikkelde delen van bedrijventerreinen en woningbouwlocaties op tijdelijke basis.

“Hiermee voorkomen we dat in de toekomst nieuwe locaties voor bedrijfsvestiging en woningbouw gevonden moeten worden.”

Alleen bij uitzonderingen is een zonnepark in buitengebieden toegestaan. Bijvoorbeeld als de grond niet geschikt is voor de landbouw of als het gaat om slibdepots of voormalige stortplaatsen.

Vraag hier uw gratis offerte aan voor zonnepanelen (Advertorial)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!