Motie CDA en ChristenUnie: maak terugleversubsidie zonnepanelen ook geschikt voor mkb-bedrijven en agrariërs

amerleden Agnes Mulder (CDA) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) hebben een gezamenlijke motie ingediend waarbij zij minister Wiebes verzoeken de ophanden zijnde terugleversubsidie breder beschikbaar te stellen.

Zoals bekend verschaft minister Wiebes nog deze maand duidelijkheid over de opvolger van de salderingsregeling. In het regeerakkoord heeft het kabinet namelijk de ambitie geformuleerd om al in 2020 de terugleversubsidie in te voeren als opvolger van de salderingsregeling.

Volgens Mulder en Dik-Faber blijvn veel daken van onder meer scholen, mkb-bedrijven en agrarische bedrijven nog onbenut. Volgens de kamerleden kent de SDE+-regeling voor kleinschalige projecten financiële en administratieve drempels.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!