Nationale Energieverkenning 2017: ‘6 gigawattpiek zonnepanelen in 2020’

De Nationale Energieverkenning 2017 (NEV) laat zien dat het doel uit het Energieakkoord van 16 procent hernieuwbare energie in 2023 binnen bereik is. Hierbij rekent men op 6 gigawattpiek zonnepanelen in 2020.

Voor de cijfers voor 2023 veronderstellen de onderzoekers wel dat de huidige stimulering van hernieuwbare energie (SDE+) vanaf 2020 wordt voortgezet.

Het een en ander heeft minister Kamp medegedeeld aan de Tweede Kamer.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!