Nederlandse bedrijven maken ‘onzichtbare’ zonnecollector

Binnen het topsectorenproject FITS4E wordt door EmergoHout, AkzoNobel en TNO gewerkt aan de ontwikkeling en het marktrijp krijgen van een onzichtbare thermische zonnecollector die verwerkt is in gevelelementen.

‘Façade panels with an invisible thermal solar collector for energy’ is de voluitgeschreven naam van het FITS4E-project. Het is een vervolgproject op FITS-project waarbinnen EmergoHout, AkzoNobel en TNO een façade ontwikkeld hebben  die zonne-energie oogst. Dit gebeurt middels een onzichtbare thermische zonnecollector.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!