Netbeheerders presenteren ontwerpprincipes voor inpassing zonne-energie

In het kader van het opstellen van Regionale Energie Strategieën (RES’en) hebben de netbeheerders voor de 31 regio’s van het Klimaatakkoord ontwerpprincipes opgesteld voor de inpassing van zonne-energie.

De ontwerpen zijn onderdeel van een document dat de netbeheerders hebben gemaakt en dat praktische informatie bevat over de elektriciteits- en gasnetten. Het document is volgens de netbeheerders handig bij het opstellen van de verschillende RES’en door de 30 regio’s. In deze RES’en worden keuzes gemaakt voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag- en energie-infrastructuur. (foto: Alliander)

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!