Nieuwe werkgeversvereniging moet bedrijven in zonnepanelen directe stem geven

AMSTERDAM – Met de oprichting van de Zonne-energie Ondernemers Nederland (ZON) hoopt een reeks grotere bedrijven in de sector een duidelijkere stem naar de politiek en de maatschappij te vormen.

Zonnepanelen en een windmolens op het dak van Ikea Zwolle
©: PhotoRepublic

“Er wordt heel vaak óver de sector gesproken”, legt Peter Desmet van SolarClarity uit Weesp uit in een interview met de Groene Courant. “Wij hebben ook behoefte aan directe vertegenwoordiging.”

Hij vergelijkt het met de fietshandel. Met naar eigen zeggen een omzet van 1 miljard euro is de zonnepanelensector ongeveer net zo groot, maar terwijl de fietsmarkt al een vereniging had, ontbrak deze voor de zonnestroomsector.

De nieuwe werkgeversvereniging is een aanvulling op de bestaande branchevereniging Holland Solar, dat een bredere doelgroep heeft. “Bij Holland Solar zit ook solarthermie. Dat is een hele andere tak van sport.”

Grasmaaier

“Vergelijk het met een grasmaaier en een auto en gooi het in 1 branchevereniging. Tuurlijk, het heeft beide een motor, maar daar houdt het ook wel mee op. Niks ten nadele van de één en de ander, maar het zijn 2 totaal andere sectoren.”

Holland Solar heeft overigens duidelijk gemaakt ZON te verwelkomen en in te zetten op een samenwerking met de nieuwe vereniging.

Voor Desmet was de affaire rond de importheffing op Chinese zonnepanelen vorig jaar een bron van inspiratie. “Het liet zien dat als je je schouders eronder zet, je best wel wat voor elkaar kan krijgen om de juiste contacten in de politiek en de journalistiek te krijgen.”

Meerderheid

Op dit moment hebben 16 partijen zich aangesloten bij ZON, die een bijdrage leveren in tijd en geld. Op den duur moet de vereniging wordt uitgebreid naar 20 tot 25 leden.

Desmet denkt dat hiermee de zonnesector voor een groot deel vertegenwoordigd wordt. “We hebben een inschatting gemaakt van hoe groot de markt is en hoe groot wij zijn. Wij zullen nu wel een meerderheid hebben van de markt en zo niet dan benaderen we hem wel.”

10 gigawatt

Het eerste doel van de vereniging is om beleid voor de sector zo te ‘finetunen’ dat het voorspeld vermogen in 2020 is verdubbeld van 5 gigawatt naar 10 gigawatt, 7,5 procent van de elektriciteitsconsumptie in dat jaar.

In 2030 moet een vermogen van 28 gigawatt mogelijk zijn, 21 procent van de elektriciteitsbehoefte, in plaats van de voorspelde 14 gigawatt.

Om dit mogelijk te maken heeft de vereniging een aantal kernpunten opgesteld verdeeld over 3 markten; particulieren, huurders en grotere commerciële systemen.

Salderen

De belangrijkste punten zijn het verlengen van het salderen tot tenminste 2023, het verdisconteren van zonnepanelen bij een huurwoning via het puntensysteem in de huursom en een borgstellingsfaciliteit voor zonnestroomprojecten met de subsidieregeling SDE+.

Desmet benadrukt dat er vaak wordt gezegd dat minister Henk Kamp (Economische Zaken) al heeft besloten dat de salderingsregeling aan het eind van dit decennium mogelijk wordt geschrapt, maar dat dit helemaal niet zo is.

Hij wil met ambtenaren een toekomstschets maken hoe nieuw beleid kan worden vormgegeven.

Kleine ingrepen, groot effect

Over de borgstelling zegt hij verder dat zo een economie makkelijk gestimuleerd kan worden. “Je hoeft niet eens zelf te investeren. Verder is het risico niet zo groot, want het risico van een  investering in zonnepanelen is niet zo groot.”

“We gaan uit van bestaande middelen”, legt Desmet uit. Hij zegt geen nieuw beleid te willen introduceren. Dit zou alleen maar voor meer vertraging zorgen. “Als je de zaken finetunet, dan kun je met kleine ingrepen een groot effect hebben.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!