Nog bijna 11 miljoen euro energiesubsidie beschikbaar voor Vereniging van Eigenaren

Verenigingen van Eigenaren kunnen alleen dit jaar nog subsidie aanvragen voor energiebesparing en verduurzaming voor hun gebouw. Bij gebouwen ouder dan 15 jaar loont het om maatregelen te nemen voor energiebesparing en verduurzaming. Er is nog bijna 11 miljoen euro beschikbaar.

Voor Verenigingen van Eigenaren is het totaalbudget 12 miljoen euro voor het uitvoeren van energiebesparende maatregelen aan het gebouw en 2 miljoen euro voor MJOP, energieadvies en procesbegeleiding. Totaal was er tot en met 31 december 2018 60 miljoen euro beschikbaar voor deze regeling

Een vereniging kan subsidie aanvragen voor:
  • energieadvies en eventueel procesbegeleiding;
  • energieadvies in combinatie met een groen of duurzaam meerjarenonderhoudsplan (MJOP) en eventueel procesbegeleiding.
  • het laten uitvoeren van minimaal 2 energiebesparende maatregelen en­ eventueel een energieprestatiegarantie.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!