Noordoostpolder: 600 hectare zonne-energie nodig, beleidskader ‘Zon in de polder’ op komst

De gemeente Noordoostpolder legt het beleidskader voor de uitrol van zonnepanelen binnenkort voor 6 weken ter inzage. Via het kader ‘Zon in de polder’ moet de uitrol van zonne-energie soepel verlopen.

De gemeente heeft berekend dat zij om in 2030 energieneutraal te zijn nog circa 600 hectare aan zonnepanelen nodig heeft (red. eerder bepaalde de provincie Flevoland al dat Noordoostpolder 147 hectare zonneparken moet gaan herbergen). Over waar en hoe die 600 hectare op een goede manier gerealiseerd kan worden, is door de gemeente nagedacht. Dit is beschreven in het beleidskader ‘Zon in de polder’. Op 1 april gaat de gemeenteraad over het beleidskader besluiten. Daarna wordt het 6 weken ter inzage gelegd. Iedereen kan hierop reageren door een zienswijze in te dienen. Deze zienswijzen zullen worden betrokken bij de uiteindelijke vaststelling van het plan door de gemeenteraad. Naar verwachting zal deze procedure in de tweede helft van 2019 worden doorlopen.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!