Onderzoek 4 noordelijke provincies: theoretisch ruimte voor 2.725 hectare zonnepanelen op water

In Friesland, Drenthe, Groningen en Overijssel is in theorie 2.725 hectare aan ruimte beschikbaar voor zonnepanelen op water. Dat blijkt uit onderzoek van de 4 provincies, 5 waterschappen en Rijkswaterstaat.

De waterschappen Hunze en Aa’s, Drents Overijsselse Delta, Vechtstromen, Noorderzijlvest en Wetterskip Fryslan gaven samen met de 4 provincies en Rijkswaterstaat opdracht aan ROM3D en Inergie om de potentie van oppervlaktewater binnen de energietransitie in kaart te brengen. Voor zonneparken op water, thermische energie uit oppervlaktewater en waterkracht bij stuwen en gemalen is door de bedrijven ROM3D en Inergie onderzocht waar deze vormen van duurzame energiewinning het meest kansrijk zijn.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!