Ontwerp Klimaatakkoord | Begin 2023 besluit over alternatief voor SDE+-regeling na 2025

Begin 2023 wordt een besluit genomen over alternatief instrumentarium dat na 2025 (per 2026) wordt ingezet als opvolger van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie (SDE+). Dit staat in het ontwerp Klimaatakkoord.

‘Met het oog op de benodigde verdere doorgroei van hernieuwbare elektriciteit na 2030 is het van belang om tijdig te onderzoeken in hoeverre de investeringszekerheid voor hernieuwbare elektriciteitsprojecten ook zonder financiële ondersteuning vanuit het Rijk geborgd kan worden’, is te lezen in het ontwerp Klimaatakkoord. (foto: GroenLeven)

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!