Partij voor de Dieren dient motie in voor verlengen salderingsregeling tot 2023

Lammert van Raan heeft namens de Partij voor de Dieren in het debat over de kabinetsappreciatie van het Klimaatakkoord een motie ingediend om de salderingsregeling te behouden tot 2023.

​Minister Wiebes heeft de Tweede Kamer in juni per brief geïnformeerd dat de salderingsregeling voor zonnepanelen vervangen wordt door een terugleversubsidie. De terugverdientijd van zonnepanelen blijft daarbij circa 7 jaar. Wiebes heeft daarbij in september aangegeven dat de salderingsregeling naar alle waarschijnlijkheid pas in 2021 wordt vervangen omdat de implementatie van de terugleversubsidie meer tijd vergt.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!