PBL: doelen Urgenda-zaak en Energieakkoord voor 2020 niet in zicht

De Nederlandse klimaat- en energiedoelen voor 2020 zijn niet in zicht. In 2020 komt de reductie van de uitstoot van broeikasgassen uit op 21 procent ten opzichte van 1990, met een bandbreedte van 17 tot 24 procent.

Dit concludeert het Plan Bureau voor de Leefomgeving (PBL) in de notitie ‘Kortetermijnraming voor emissies en energie in 2020’ (KTR). Deze raming is opgesteld op verzoek van het Kabinet en de Borgingscommissie van het Energieakkoord.

Het doel van 25 procent reductie, uit het vonnis in de Urgenda-rechtszaak, wordt dus niet gehaald. Het aandeel hernieuwbare energie in 2020 komt naar verwachting uit op 12,2 procent (red. met een bandbreedte van 11 tot 13 procent). Daarmee is het EU-doel van 14 procent niet binnen bereik. De energiebesparing in 2020 komt uit op 81 petajoule (red. met een bandbreedte van 52 tot 108 petajoule). Het doel van 100 petajoule uit het Energieakkoord wordt daarmee waarschijnlijk niet gehaald.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

foto: GroenLeven

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!