PBL: grootschalige zon-pv goedkoopste optie voor emissiereductie, ook SDE+ na 2019

Grootschalige zon-pv (red. zonneparken) en wind op land zijn de goedkoopste manieren om extra emissiereductie te realiseren. Dat blijkt uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Kostenefficiëntie is een belangrijk uitgangspunt van het kabinetsbeleid gericht op het realiseren van een vermindering van de emissies van broeikasgassen met 49 procent in 2030. In april 2017 heeft PBL, in samenwerking met Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN), een notitie uitgebracht over mogelijkheden om emissies van broeikasgassen in Nederland te verminderen in 2030 en over de kosten die daarmee gemoeid zijn. Op verzoek van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft het PBL in het kader van het Klimaatakkoord een update gemaakt van die notitie.

Grootschalig zon-pv levert geld op
Belangrijkste conclusie van het PBL is nu dat grootschalige zon-pv en wind op land de goedkoopste manieren zijn om extra emissiereductie te realiseren. De nationale kosten voor zon en wind op land zijn als enige veranderd in opbrengsten van 20 euro per vermeden ton CO2.

Het PBL is bij het vaststellen van de kosteneffectiviteit uitgegaan van 8 gigawattpiek extra grootschalige zon-pv in 2030 (red. extra ten opzichte van de al verwachte hoeveelheid grootschalige zon-pv) wat leidt tot een extra CO2-reductie van 3,2 megaton. Dit leidt tot een opbrengst van 20 euro per vermeden ton CO2. Dat er voor zon en wind op land een positieve balans is, komt doordat deze technologieën Nederland ook veel opleveren zoals banen en innovatie.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!