Proefproject met drijvende zonnepanelen gebouwd in Groningen

AMSTERDAM – In Groningen zijn bij een industrieterrein 54 drijvende zonnepanelen geplaatst als pilotproject. De panelen leveren 25 tot 30 procent meer zonnestroom op door de omgeving

Dit meldt de installateur Sunfloat en milieuorganisatie Urgenda, die bij de opening aanwezig was. 

De zonnepanelen, die op 9 flotten liggen, produceren genoeg stroom voor het jaarverbruik van 5 huishoudens. 

De panelen hebben een hogere opbrengst doordat ze meedraaien met de zon en doordat de gebruikmaken van de reflectie van het water. Ook koelt het water de zonnepanelen. 

“We mikken op een op een kWh prijs die ongeveer 15 procent lager kan liggen dan de huidige gebruikte systemen”, zegt Tjeerd Jongsma, directeur van Sunfloat.

Groter aandeel duurzame energie

“Dat maakt de systemen interessant voor partijen en beleggers die willen investeren in duurzame energie. De ontwikkeling past bij het streven naar een groter aandeel duurzame energie bij bedrijven en overheden.”

Het project, Zogrunn geheten, is eeen samenwerking tussen innovatiecentrum EnTranCe, consultancybedrijf EnableMi en Sunfloat. Subsidie wordt beschikbaar gesteld door de topsector Energie.

Sunfloat is bezig met projecten in de haven van Amsterdam en Rotterdam. Voor het project in Amsterdam werkt het bedrijf samen met Joulz om een fietspad te verlichten met zonnestroom. 

In Rotterdam wordt in samenwerking met Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, Eneco en Nuon gekeken of er zonnepanelen kunnen worden gelegd in de Slufter, een grootschalige opslagplaats voor vervuild slib. “Dan gaat het over vele megawatts aan zonne-energie die je daar zou kunnen opwekken”, aldus Tjeerd Jongsma van Sunfloat. 

Vraag hier uw gratis offerte aan voor zonnepanelen (Advertorial)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!