Provinciale Staten Flevoland geven groen licht voor 500 hectare zonneparken

De Provinciale Staten van Flevoland hebben toestemming gegegeven voor de realisatie van 500 hectare zonneparken in de provincie. Hiertoe is een voorstel van het dagelijks bestuur, de Gedeputeerde Staten, aangenomen.

Het ontwerp van de Structuurvisie Zon van de provincie Flevoland lag tot en met 6 juni 2018 ter inzage in de gemeentehuizen en het provinciehuis.

De weg is nu vrijgemaakt voor de eerste 500 hectare en na realisatie van dit volume zal in samenspraak met Provinciale Staten bekeken worden of er ruimte is voor nog eens 500 hectare.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!