Provincie Friesland verhoogt 2020-doelstelling zonneparken van 25 naar 150 megawattpiek

De provincie Friesland heeft in het beleidskader ‘Romte foar Sinne’ de 2020-doelstelling voor grondgebonden zonneparken verhoogd van 25 naar 150 megawattpiek. In 2020 wil Friesland 500 megawattpiek zon-pv herbergen.

De provincie Friesland wil vervolgens in 2025 in totaal 1.300 megawattpiek aan zonnepanelen herbergen.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!