Provincie Utrecht: 210 tot 527,5 hectare zonneparken in Rijnenburg en Reijerscop

De provincie Utrecht heeft 6 scenario’s laten ontwikkelen voor de realisatie van duurzame energie in het poldergebied van Rijnenburg en Reijerscop. Er komt 227,5 tot 527,5 hectare aan zonneparken.

In dit poldergebied worden tot zeker 2030 geen woningen gebouwd. De gemeenteraad wil daarom dat hier op grote schaal duurzame energie geproduceerd wordt.

In opdracht van de gemeenteraad zijn de verschillende scenario’s uitgewerkt met daarin verschillende varianten voor energie uit zon, wind of een combinatie daarvan.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!