PvdA Den Haag: Zonnepanelen verplicht stellen voor bedrijven

AMSTERDAM – Zonnepanelen moeten verplicht worden voor bedrijven als blijkt dat een investering in zonne-energie zich binnen 5 jaar terugverdiend.

Dit zegt raadslid Lobke Zandstra van de lokale afdeling van de PvdA woensdag. Volgens Zandstra is dit wettelijk ook mogelijk op basis van de Wet Milieubeheer.

“Den Haag kan bijvoorbeeld bedrijven verplichten zonnepanelen te gebruiken als blijkt dat de opbrengsten hiervan binnen vijf jaar hoger zijn dan de kosten”, stelt Zandstra.

“Het is goed als bedrijven zelf besluiten deze rendabele investering te doen. Als bedrijven dat niet doen, moet de gemeente het afdwingen.”

Zandstra haalt aan dat een derde tot de helft van de Co2-uitstoot veroorzaakt wordt door bedrijven en dat hier dus een grote slag kan worden gemaakt om de doelstellingen uit het Energieakkoord te halen.

Verplichting van de provincie

Ook de provincie kan bedrijven verplichten te investeren in zonnepanelen en andere energiebesparende maatregelen. “Energiebesparing is verreweg de milieuvriendelijkste maatregel om de doelstellingen van het energieakkoord te halen. Investeringen die daartoe leiden zijn goed voor het milieu, goed voor de werkgelegenheid en goed voor de bedrijven zelf.”, stelt Willem Minderhout van de statenfractie PvdA Zuid-Holland.

De sociaaldemocraten stelden woensdag vragen aan het college van Den Haag en aan de gedeputeerde staten van Zuid-Holland over de kwestie. Ook in andere gemeenten in Zuid-Holland stellen PvdA-fracties vragen over de energiebesparende maatregelen.

Vraag hier uw gratis offerte aan voor zonnepanelen (Advertorial)

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!