Rijksoverheid start pilots met 6 tot 7 zonneparken, omvang 80 tot 100 megawattpiek per stuk

De Rijksoverheid gaat in het kader van de ‘Uitvoeringsagenda Energieakkoord voor duurzame groei 2018’ 6 à 7 pilots met grondgebonden zonneparken voorbereiden. Het gaat in totaal om 480 tot 700 megawattpiek zon-pv.

De Rijksoverheid heeft een substantieel areaal in bezit dat (ook) ingezet kan worden voor de opwekking van hernieuwbare energie. Om de optimale ontsluiting van dit areaal te onderzoeken, worden een aantal pilotprojecten voorbereid. Het betreft dus 6 tot 7 projecten  met zonne-energie met een gemiddeld vermogen van 80 tot 100 megawattpiek per project.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!