Rijksoverheid stelt grond beschikbaar aan markt voor uitrol zonne-energie

Het Rijk stelt grond beschikbaar aan marktpartijen voor de uitrol van zonne-enegie. De pilot ‘Hernieuwbare energie op rijksgronden’ leidt onder meer tot zonnepanelen langs de A37 en A58/A16 en op de Slufter.

voeren het bijbehorende pilotprogramma samen uit. Het Rijk wil samen met andere betrokken partijen leren hoe het rijksgronden kan inzetten voor de energietransitie, zoals gevraagd door de Tweede Kamer. Dit past in het beleid van de overheid om grond te gebruiken voor maatschappelijke doelen.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!