Rotterdam: 100 hectare aan zonneparken, panelen op 80 scholen

UTRECHT – Rotterdam wil fors inzetten op zonne-energie. Er moeten zonnepanelen komen op 80 scholen en de gemeente spreekt met initiatiefnemers over het bouwen van zonneparken op in totaal 100 hectare braakliggende terreinen.

Dit plan heeft de gemeente aangeboden aan staatssecretaris Sharon Dijksma (Infrastructuur) in het teken van het klimaatakkoord.

Verder wil Rotterdam niet 5, maar 20 gemeentelijke daken van zonnepanelen voorzien.

Salderingsregeling

Wethouder Pex Langenberg (Mobiliteit en Duurzaamheid) ziet ook een belangrijke rol weggelegd voor de landelijke overheid.

“Bijvoorbeeld door snel zekerheid te geven over de salderingsregeling voor zonne-energie”, aldus de wethouder. “De onzekerheid over de toekomst van deze regeling stagneert een snelle doorontwikkeling.”

Naast zonne-energie wordt er ook ingezet op het verduurzamen van 10.000 woningen met tenminste 2 energielabelstappen naar de 3 hoogste niveaus. Voor nieuwbouw zet de gemeente in op energieneutrale woningen.

Luchtkwaliteit

De gemeente wil zelf het goede voorbeeld geven door te kijken naar energiebesparing en het verlagen van de CO2-emissies.

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, wil Rotterdam samen met het rijk onderzoeken hoe de vervuilende tweetaktscooters en –brommers aan te pakken. Zij vormen een risico voor de gezondheid van fietsers en voetgangers vanwege de uitstoot van ultrafijnstof. Deze scooters hebben een ouderwets type motor en zijn belastend voor het milieu.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!