SDE+-regeling 2018-2019: adviesbasisbedragen bekend, PBL heeft 5 vragen aan de zonne-energiesector

Om een definitief advies uit te kunnen brengen aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat over de SDE+-najaarsronde 2018 en de SDE+ 2019 heeft het PBL 5 vragen aan de zonne-energiesector.

Tussen 25 mei en 11 juni organiseert het PBL de marktconsultatierondes over de verschillende categorieën van de SDE+-regeling. Belanghebbenden worden uitgenodigd om in een open consultatieronde een reactie te geven op het conceptadvies en de onderliggende kostenbevindingen per thema.

Lagere basisbedragen
De redactie van Dé Duurzame Uitgeverij (uitgever van onder meer Groene Courant en Solar Magazine) onthulde eerder deze maand al dat minister Wiebes op voordracht van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) van plan is een aparte categorie voor zon-pv kleiner dan 100 kilowattpiek in te voeren in de SDE+-najaarsronde.

In aanloop naar de marktconsultaties heeft het PBL zijn definitieve conceptadviezen gepresenteerd. Opmerkelijk is dat de basisbedragen die nu gepubliceerd zijn, wezenlijk lager zijn dan de slechts 1,5 week geleden door het PBL gepresenteerde basisbedragen op een kick-offbijeenkomst over de SDE+-regeling 2019 (noot: de redactie van Solar Magazine heeft de tijdens deze bijeenkomst gegeven presentatie in bezit).

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!