Stroomversnelling wil SDE+-achtige tenders voor energieneutrale koopwoningen

Aan het einde van deze kabinetsperiode moet het mogelijk zijn jaarlijks 200.000 woningen CO2-neutraal te maken. De Stroomversnelling wil hiertoe SDE+-achtige tenders voor in het leven roepen.

De sectortafel gebouwde omgeving buigt zich in het kader van het nationale Klimaatakkoord over de vraag hoe snelle opschaling kan worden bereikt. Terugrekenend vanuit 2050 wordt het doel,  van 200.000 CO2-neutrale woningen per jaar, met de huidige stappen en productiecapaciteit niet gehaald.

Er is een instrument nodig dat de markt prikkelt om nieuwe renovatieproducten te ontwikkelen, te produceren en aan te bieden. Industrieel vervaardigde renovatieproducten die beter, gewilder en goedkoper zijn. Daarom biedt Stroomversnelling bestuursvoorzitter Leen van Dijke een handreiking aan Diederik Samsom, voorzitter van de sectortafel gebouwde omgeving.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!