Structuurvisie Zon provincie Flevoland: 3,5 Petajoule zon-pv via 1.000 hectare zonneparken

Het ontwerp van de Structuurvisie Zon van de provincie Flevoland ligt tot en met 6 juni 2018 ter inzage in de gemeentehuizen en het provinciehuis. De hoofdmoot: Flevoland wil 1.000 hectare grondgebonden zonneparken.

De provincie Flevoland wil ruimte bieden aan initiatieven om zonne-energie op te wekken. Met de ontwerp Structuurvisie Zon biedt de provincie ruimte aan gemeenten om in het landelijke gebied van de provincie zonneparken te realiseren. In de ontwerp Structuurvisie Zon zijn bouwstenen benoemd waarmee  gemeenten hun beleid voor zonneparken verder kunnen vormgeven. Deze 5 bouwstenen zijn:

  • Bouwsteen I Initiatief staat centraal
  • Bouwsteen II Opgave voorop
  • Bouwsteen III Bundel en combineer
  • Bouwsteen IV Houd rekening met (landschappelijke) kwaliteiten
  • Bouwsteen V Een zonnepark is tijdelijk
  • Bouwsteen VI Betrokkenheid en Draagvlak

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!