Uitspraak Raad van State: omgevingsvergunning zonnepark Midden-Groningen (103 megawattpiek) onherroepelijk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft de omgevingsvergunning voor zonnepark Midden-Groningen (Sappemeer) goedgekeurd. De vergunning is onherroepelijk en hiermee kan de realisatiefase van start.

Eerder oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak in een zogenoemde tussenuitspraak nog dat het gemeentebestuur beter moest onderbouwen waarom de ruimtelijke gevolgen van het zonnepark Midden-Groningen voor omwonenden aanvaardbaar waren.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!