Universiteit Utrecht: ‘Bedenk goed in welke wijk je zonnepanelen neerlegt’

Onderzoekers van de Universiteit Utrecht concluderen dat het voor beleidsmakers van groot belang is om na te denken waar zij zonnepanelen plaatsen in stedelijke gebieden.

Energiewetenschappers Geert Litjens en Bhavya Kausika hebben samen met hoogleraren Ernst Worrell en Wilfried van Sark de factoren onderzocht die voor een langere periode van invloed zijn bij de installatie van zonnepanelen op daken in een stad. De onderzoekers concluderen dat het veel uitmaakt in welke wijk men inzet op zonne-energie. In de ene wijk zijn bijvoorbeeld de ‘dakvoorwaarden’ minder gunstig en een andere wijk zou in theorie een elektriciteitsoverschot kunnen produceren. De productie van zonne-energie stelt bovendien eisen aan het elektriciteitsnetwerk. Ook daar verschilt de situatie per wijk, zo blijkt uit dit onderzoek. De netwerkbeheerders kunnen met de resultaten uit het onderzoek beter inschatten in welke wijken het huidige netwerk aanpassingen nodig heeft bij het volledige gebruik van het potentieel aan zonnepanelen.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!