Urgenda-zaak | NVDE presenteert duurzaamheidsplan: tot 5,25 gigawattpiek extra zonnepanelen in 2020

De Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie heeft plannen gepresenteerd om Nederland toch het CO2-doel voor het kalenderjaar 2020 te laten halen. De plannen bevatten onder meer 10 petajoule extra zonne-energie.

Er zijn volgens de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie (NVDE) grofweg 4 categorieën maatregelen die nog voor 2020 soelaas bieden:

  1. Versneld sluiten van kolencentrales: als bijvoorbeeld de Hemwegcentrale en de Engie-centrale sluiten, scheelt dat ongeveer 5 megaton. Gascentrales en import kunnen dat opvangen, zonder problemen voor de leveringszekerheid. Dat vraagt om afspraken met deze bedrijven, onder andere over de kosten en de zorg voor het personeel.
  2. Een pakket met voorstellen van de NVDE om snel meer duurzame energie te realiseren, onder meer door sneller zonne-energieprojecten aan te sluiten op het net, een extra stimulans voor grotere zonnedaken en voor duurzame warmte uit geothermie en biomassa.
  3. Het versnellen van het verduurzamen van woningen met subsidie voor isolatie en een extra bedrag voor duurzame warmte via de ISDE-regeling. Dit levert al in 2020 extra CO2-reductie op, en meer comfort met een lagere energierekening voor de bewoners.
  4. Het stimuleren van elektrisch rijden. Er kunnen in 2020 5.500 extra elektrische auto’s rijden door de aankoopsubsidie uit het klimaatakkoord naar voren te halen en door te bevorderen dat tweedehands elektrische auto’s uit de lease in Nederland blijven.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

foto: © Ahavelaar | Dreamstime.com

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!