Voormalige stortplaats kan in potentie zonnestroom opwekken voor 1.400 huishoudens

UTRECHT – De provincie Gelderland heeft subsidie toegewezen aan een proefproject om zonnefolie te plaatsen bij het afdichten van een voormalige stortplaats.

Als de test slaagt kan een groter gedeelte van de stortplaatsen worden afgedicht met zonnefolie van het Nederlandse HyET Solar, meldt Solar Green Point, dat het project uitvoert.

Het gaat om een stortplaats in Eerbeek. Solar Green Point gaat 4.000 vierkante meter van de stortplaats egaliseren en voorzien van een steunlaag van een specifiek materiaal dat de zonnefolie kan dragen. Het gehele testproject krijgt uiteindelijk een opwekvermogen van 5 kilowattpiek.

Als de test succesvol is en de gehele stortplaats bedekt wordt met zonnefolie kan er jaarlijks naar verwachting genoeg geproduceerd worden om 1.200 tot 1.400 huishoudens van stroom te voorzien.

De proef gaat twee jaar duren. Het inrichten van het proefveld is naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 klaar.

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!