Wiebes: ‘Intensief overleg met netbeheerders en decentrale overheden voor oplossing capaciteitsgebrek stroomnetwerk’

Minister Wiebes voert intensief overleg met de netbeheerders en decentrale overheden over oplossingen voor het steeds groter wordende capaciteitsgebrek van het stroomnetwerk voor projecten met zonnepanelen.

Wiebes erkent in zijn antwoord op de Kamervragen de gevolgen van het capaciteitsgebrek van het stroomnetwerk en de oorzaak is volgens de minister ook evident: ‘Door het succes van de SDE+-regeling en de daling van de kostprijs van met name zonne-energieprojecten in de afgelopen jaren is de druk op de inpassing van projecten op het elektriciteitsnet in dunbevolkte gebieden een uitdaging geworden. Juist in deze dunbevolkte gebieden is het net vanwege weinig afname niet uitgelegd op grootschalige decentrale productie. Het verzwaren van het net kost daarom enige tijd. Dit kan de ontwikkeling en groei van energieopwekking belemmeren.’

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!