Winterswijk stelt beleidskader zonneparken vast: 50 hectare in 50 jaar

De gemeenteraad van Winterswijk heeft het beleidskader voor zonneparken vastgesteld. Naast zon op daken en zon op erven moet er de komende 5 jaar minimaal 50 hectare aan zonneparken worden gerealiseerd.

In het beleidskader staan de beleidsuitgangspunten en een procesbeschrijving voor een zorgvuldige ruimtelijke en sociale inpassing van zonneparken. Op dit agendapunt werden door de gemeenteraad 2 wijzigingsvoorstellen ingediend.

Lees het hele artikel hier op SolarMagazine.nl…

foto: © Ahavelaar | Dreamstime.com

Ontvang de nieuwsbrief van Groene Courant!